NIETS MENSELIJKS IS ONS VREEMD

Dutch National Portrait Gallery is een initiatief van Nederlandse portretkunstenaars. Allereerst lieten wij alle ideeën over een traditioneel museum los. De kracht van een Nederlandse portrettengalerij wordt versterkt doordat wij nog geen permanent gebouw hebben. Dit maakt ruimte voor elk gedurfd idee.

 

Wij maken tijdelijke tentoonstellingen op locatie. Dit doen we met portretten uit museum- en bedrijfs-collecties en particuliere verzamelingen. Portretten vertellen ons hoe wij tegen mensen aankijken en hoe we onszelf graag zien. Via portretten leren we iets over de geportretteerde, over de maker - en soms over onszelf.

 

De ontwikkeling van DNPG en onze tentoonstellings-projecten worden mede mogelijk gemaakt door het AFK (Amsterdams Fonds voor de Kunst). Dutch National Portrait Gallery is in de oprichting gesteund door Loyens & Loeff, Sabine Verschueren, Wouter Vroege en Marcel de Vries (Lots of People), Koos Breukel, Rineke Dijkstra, Karel Schampers, Blommers/Schumm, Stephan Vanfleteren, Astrid Oudheusden, Koen Hauser, Lotti Pronk, Reinier Schat, Hedy van Erp, Gautier Platteau, Henriëtte Ancuta-Koning, Mark van den Brink, Harold Strak, Joost van den Broek, Meinbert Gozewijn van Soest, Sacha de Boer, Sabine Craft-Giepmans (Curator Portreticonografie, RKD), Rosie Wilson (Hoofd Tentoonstellingen, National Portrait Gallery, Londen) en Sandy Nairne (voormalig directeur National Portrait Gallery, Londen).

 

NOTHING HUMAN IS ALIEN TO US

Dutch National Portrait Gallery is an initiative of Dutch portrait artists. First, we abandoned all ideas about a traditional museum. The concept of a Dutch portrait gallery is enhanced by the fact it does not have a permanent space yet. This makes room for any bold idea.

 

We create temporary portrait exhibitions at different locations. We show portraits from museum, corporate and private collections. Portraits tell us how we look at people and how we like to see ourselves. By looking at portraits we learn about the sitter, the creator - and sometimes about ourselves.

 

The Gallery's development and our exhibition projects are supported by the AFK (Amsterdam Fund for the Arts). The founding of Dutch National Portrait Gallery was supported by Loyens & Loeff, Sabine Verschueren, Wouter Vroege and Marcel de Vries (Lots of People), Koos Breukel, Rineke Dijkstra, Karel Schampers, Blommers/Schumm, Stephan Vanfleteren, Astrid Oudheusden, Koen Hauser, Lotti Pronk, Reinier Schat, Hedy van Erp, Gautier Platteau, Henriëtte Ancuta-Koning, Mark van den Brink, Harold Strak, Joost van den Broek, Meinbert Gozewijn van Soest, Sacha de Boer, Sabine Craft-Giepmans (Curator Portrait Iconography, RKD – Netherlands Institute for Art History), Rosie Wilson (Head of Exhibitions, National Portrait Gallery, London) and Sandy Nairne (former director National Portrait Gallery, London).

MISSIE EN VISIE

Dutch National Portrait Gallery streeft naar erkenning en begrip van mensen via portretkunst. Wij trachten de erkenning te vergroten voor de waarde van portretkunst uit het heden en verleden, met aandacht voor alle aspecten van de mens.

 

Dutch National Portrait Gallery wil het begrip voor elkaar vergroten door kunst en samenleving met elkaar te verbinden. Via portretkunst willen wij een bijdrage leveren aan het begrip en respect voor elkaar, gebaseerd op de kernwaarden van onderzoek, ontdekkingen, delen, ontmoetingen en samenwerking.

 

BESTUUR / BOARD

mr. drs. Gerrit Jan Wolffensperger

Fadime Imak

Sanne ten Brink

Koos Breukel

Annaleen Louwes

Robin de Puy

MISSION AND VISION

The Dutch National Portrait Gallery seeks approval, recognition and understanding of people through portraits. We strive for increasing the recognition of portraiture of the past and present, focusing on all aspects of humanity.

 

The Dutch National Portrait Gallery aims to increase our understanding of each other by connecting art and society. Through portraiture, we aim to make a contribution to understanding and respect, based on the core values research, discoveries, sharing, meeting and partnerships.