Charley Toorops vroege schilderstijl was expressionistisch, later veranderde dat in een krachtige, expressief realistische stijl waarin ze kleuren en lijnen zwaar aanzette. Een voorbeeld daarvan is ‘Zelfportret, Villefranche, 1934’. Laura Cnossen: ‘Charley Toorop vind ik een fascinerende vrouw, met een bijzonder levensverhaal. Zo scheidde ze in 1924 van haar man, wat ongebruikelijk was in die tijd. Haar vader was kunstschilder Jan Toorop. Charley was een vrouw die autonome keuzes maakte.

 

Toorops zelfportret dat ik koos uit de collectie van Museum Arnhem is een zelfbewust portret - strak gekaderd, met fel kleurgebruik en harde lijnen. Met dit beeld in mijn hoofd kwam ik uit bij Ilja. Zij heeft Alopecia areata, een auto-immuunziekte waarbij het lichaam haar haar afstoot. In het begin droeg ze pruiken, maar nu draagt ze vaak tulbanden en zet ze haar ogen aan met eyeliner. Daardoor legt ze op een mooie manier de nadruk op de haaraandoening. Dat vind ik sterk en zelfbewust, karaktereigenschappen die ik ook met Toorop associeer.’

Charley Toorop's early painting style was expressionistic; later it turned into a powerful, expressive realistic style in which she used colours and lines vigorously. An example of this can be seen in 'Self-portrait, Villefranche, 1934'. Laura Cnossen: ‘I find Charley Toorop a fascinating woman, with an extraordinary life story. She divorced her husband in 1924, which was highly unusual at the time. Her father was painter Jan Toorop. Charley was an independent woman making her own choices.

 

I chose Toorop's self-portrait from the Arnhem Museum collection, an assertive portrait - tightly framed, with bright colours and powerful lines. With this image in my mind I thought of Ilja. She has Alopecia areata, an autoimmune disease which causes hair loss. In the beginning she wore wigs, but now she often wears turbans and she accentuates her eyes with eyeliner. This emphasizes the hair condition in a beautiful way. I find that strong and self-assured, characteristiscs I associate with Toorop."

Charley Toorop (1891-1955),
Self-portrait Villefranche, 1934

Collectie Museum Arnhem

Laura Cnossen (1993), Ilja, 2017

 

Luister naar de podcast van museumdirecteur Mirjam Westen en fotograaf Laura Cnossen