Dirk Kome koos uit de collectie van het Noordbrabants Museum een portret uit de Gouden Eeuw. De kersen van het achttien maanden oude meisje verwijzen naar de hemel en het paradijs. Ze draagt een bloedkoralen ketting met gouden penning met het wapen van Bergen op Zoom en een Latijnse tekst (‘door Gods gunst is Bergen overwinnaar’). Kome heeft een hedendaagse versie gemaakt waarbij hij elementen uit Finsonius’ schilderij gebruikte in een portret van zijn dochter. Izzy’s haar is echter los en net als haar benen onbedekt, een verwijzing naar de emancipatie die vrouwen hebben doorgemaakt.

 

Kome: ‘Als fruit kozen Izzy en ik voor appels, deze staan voor liefde. Liefde moet de belangrijkste levensdrijfveer zijn, niet de angst of God je in de hemel toelaat. De prijs om Izzy's nek komt van de Koningsspelen. Finsonius’ kersen symboliseren de hemel; in mijn foto doet Izzy’s wolkenbehang dat. De wolken drijven voorbij, ons verblijf is tijdelijk. Schilderij en foto hebben beide een blokjesvloer, een onveranderlijke basis. De houten bouwblokken links geven aan dat er geen God is die dingen voor je regelt, maar dat kinderen zelf moeten bouwen aan hun toekomst en paradijs.’

From the collection of the Noordbrabants Museum, Dirk Kome chose a portrait from the Golden Age. The cherries of the eighteen-month-old girl refer to heaven and paradise. She wears a red coral necklace with the gold medal of Bergen op Zoom and a Latin text ('By God's favour Bergen is the victor'). Kome has made a contemporary version using elements from Finsonius's painting in the portrait of his daughter. However, Izzy's hair is loose and uncovered, just like her legs - a reference to the liberation of women.

 

Kome: ‘Izzy and I chose apples, these represent love. Love should be the most important driving force in life, not the fear whether God will allow you in heaven. The prize around Izzy's neck comes from the King's Games. Finsonius's cherries symbolize the sky; so does Izzy's cloudy wallpaper in my picture. The clouds float past - our stay on earth is only temporary. Both painting and photograph have a cubicle floor, an invariable base. The wooden building blocks on the left indicate that there is no God who manages things for you, but that children themselves have to build their future and paradise.’

David Finsonius (1597-1647), Portrait of a girl with a basket and cherries, 1632

Collectie Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch

              Dirk Kome (1976), Portrait of Izzy, 2017

Luister naar de podcast van museumdirecteur Charles de Mooij en fotograaf Dirk Kome