De Oostenrijkse schilder Egon Schiele schilderde vrouwen en mannen in ongebruikelijke en naakte poses. Het enige werk van Schiele in Nederland bevindt zich in de collectie van het Gemeentemuseum Den Haag. In 1915 schilderde Schiele dit portret van zijn vrouw Edith in haar trouwjapon, gemaakt van gordijnstof. Edith is kwetsbaar, verlegen en bijna als een pop geportretteerd. Haar armen, slap langs haar lichaam hangend, de richting van de strepen van haar jurk en de vorm van het werk, benadrukken de verticaliteit. In 1918 overleden Edith (zes maanden zwanger) en Egon aan de Spaanse griep.

 

Bertus Gerssen: ‘Ik zocht een persoon waarvan niet meteen de genderrol duidelijk is. De man/vrouw rollen die we kennen zijn door de samenleving opgelegd. Er zijn zich echter meer mogelijkheden tussen de uitersten van dit spectrum. Daarom heb ik Jack Carlyle gefotografeerd, iemand die zich niet exclusief wil binden aan de stereotiepe plaatjes die er bestaan van man/vrouw. Het portret van Jack toont een timide en gevoelig persoon in kleding die voor sommigen provocerend is. In het portret lijkt hij 'f*** normal’ te zeggen. Ik vind dat iedereen vrij moet kunnen zijn het leven te leiden dat men wil’.

Austrian painter Egon Schiele painted women and men nude and in unusual poses. The only work of Schiele in a Dutch museum collection can be found at the Gemeentemuseum The Hague. In 1915, Schiele painted this portrait of his wife Edith in her wedding dress made of curtain fabric. Edith looks vulnerable, shy and is almost portrayed like a rag doll. Her limp arms, the direction of the stripes of her dress and the shape of the work all emphasize the verticality of the work. In 1918, Edith (six months pregnant) and Egon died of the Spanish flu.

 

Bertus Gerssen: 'I was looking for a person whose gender is not immediately clear. The male / female roles we know are imposed by society. However, there are more possibilities between the extremes of the spectrum. That's why I photographed Jack Carlyle, someone who does not want to belong exclusively to either the male / female stereotype. Jack's portrait shows a timid and sensitive person, dressed in clothing that some people find provocative. In the portrait he seems to say 'f *** what’s normal'. I think that everyone must be free to lead the life that one wants.’

Egon Schiele (1890-1918), Portrait of Edith, 1915

Collectie Gemeentemuseum Den Haag

Bertus Gerssen (1974), Jack Carlyle in striped shirt and black kilt. The Hague, 2017

Luister naar de podcast van museumdirecteur Benno Tempel en fotograaf Bertus Gerssen