FACE TIME
Dutch National Portrait Gallery @ NS Stations

15 september - 7 december 2017

In FACE TIME reageerden zes fotografen op zes schilderijen uit de collecties van zes musea: Stedelijk Museum Amsterdam, Gemeentemuseum Den Haag, Museum De Fundatie, Het Noordbrabants Museum, Museum Arnhem en het Drents Museum. De nieuwe generatie portrettisten legden daarmee connecties tussen oude en nieuwe kunst en sloegen een brug tussen kunstwerken en mensen. FACE TIME toonde het niet aflatende belang om op vooroordelen en verschillen te reflecteren en te blijven werken aan een samenleving waarin men niet alleen tolerant is, maar ook respect opbrengt voor degene die afwijkt.

 

Face time is het Engelse begrip voor de tijd die je aan de ander besteed terwijl je elkaar met volle aandacht in de ogen kunt kijken. De titel verwijst ook naar het tijdselement dat er tussen de ontstaansjaren van het schilderij en de foto zit. Bij elk gekoppeld portret is een podcast te beluisteren. Hierin vertelt de museumdirecteur dingen die je nog niet wist over het schilderij, en de fotograaf over de persoon die is gefotografeerd. Want wie is die ander eigenlijk die je in de ogen kijkt?

 

Amsterdam Amstel 14 september - 2 oktober 2017

Almere Centraal 2 oktober - 13 oktober 2017

Den Haag Centraal 13 oktober - 26 oktober 2017

Breda 26 oktober - 9 november 2017

Zwolle 9 november - 23 november 2017

Arnhem 23 november - 7 december 2017

FACE TIME
Dutch National Portrait Gallery @ NS Stations

15 September - 7 December 2017

In FACE TIME, six photographers responded to six paintings from six Dutch museum collections: Stedelijk Museum Amsterdam, Gemeentemuseum Den Haag, Museum De Fundatie, Het Noordbrabants Museum, Museum Arnhem, and Drents Museum. A new generation of portrait makers connected between existing and new art and acted as a bridge between artworks and people. FACE TIME showed the importance of incessant reflection on prejudices and differences and the need to create a society which is not only tolerant but also respectful to those who deviate.

 

FACE TIME is the time spent face to face with someone, with full attention. The title also refers to the element of time between the year the painting was created and the year the photo was made. The coupled portraits are accompanied by podcasts in which museum directors tell us things you did not know about the chosen paintings, and the photographers speak about their newly created portraits. Who is the depicted person we spend time with?

 

Amsterdam Amstel 14 September - 2 October 2017

Almere Centraal 2 October - 13 October 2017

Den Haag Centraal 13 October - 26 October 2017

Breda 26 October - 9 November 2017

Zwolle 9 November - 23 November 2017

Arnhem 23 November - 7 December 2017

 

 

Jean Dubuffet (1901-1985), Personnage hilare (portrait de Francis Ponge),1947.

Collectie Stedelijk Museum Amsterdam

Sanne de Wilde (1987), Portrait of Thisha, 2017