Jitske Schols: ‘Pieter Panders zelfportretten zijn direct, zonder poespas of diepere laag. Op het werk uit de collectie van het Drents Museum zien we hem met duikbril en snorkel. Pander gebruikt in zijn zelfportretten vaak ogenschijnlijk vreemde objecten. Bij nadere bestudering zijn het juist de alledaagse dingen waarmee de schilder zichzelf portretteert. De attributen, die vaak toevallig in de buurt liggen, leveren een vervreemdend beeld op. Of toch niet? Het zijn namelijk ook herkenbare en eigentijdse objecten. Duikbril en snorkel horen bij de zomervakantie van 2004, de periode waarin hij dit zelfportret maakte.

 

Ook ik heb in mijn zelfportret gebruik gemaakt van een object dat binnen een armlengte afstand lag. Toeval of niet, het was een set schuimrubberen zwembandjes. Daarmee sloot ik thematisch aan op Panders zelfportret. Net als Pander ervaar ik dat je zelf het geduldigste model bent. Dat geeft gelegenheid om eindeloos te experimenteren. Ook in de compositie zocht ik verbinding met Panders portret: blote schouders, eenvoudige achtergrond. Met de sluitertijd van 10 seconden kon ik ‘schilderen met licht’. Door een lichte hoofdbeweging kreeg de foto kwastachtige streken en ontstond dit schilderachtig fotografisch zelfportret.’

Jitske Schols: 'Pieter Pander’s self-portraits are straightforward, without frills or deeper layers. In this work from the Drents Museum collection, we see him with diving goggles and a snorkel. In his self-portraits, Pander often used seemingly strange objects. Upon further examination, however, it seems that the painter uses these everyday objects to portray himself. The props, which often lay around by chance, provide an alienating scene. Or do they? At the same time, they are recognizable and contemporary. The diving goggles and the snorkel were part of the summer holiday of 2004, when he made this self-portrait.

 

In my self-portrait, I, too, used an object that was within an arm's length. Coincidentally, it was a set of foamed swimming aids. Using these, my work followed Panders self-portrait thematically. Like Pander, I feel that as an artist, I am my most patient model. It allows artists to experiment endlessly. In the composition, too, I found a connection to Panders portrait: bare shoulders, simple background. With the shutter speed of 10 seconds I could 'paint with light'. Due to a slight head movement, the picture has paintbrush-like strokes and thus, this picturesque photographic self-portrait was created.'

Pieter Pander (1962), Self-portrait with snorkel, 2004

Collectie Drents Museum, Assen

Jitske Schols (1969), Self-portrait with simming aid, 2017

 

Luister naar de podcast van museumdirecteur Harry Tupan en fotograaf Jitske Schols