DUTCH PHOTOGRAPHIC PORTRAIT PRIZE 2015

 

Sander Troelstra

 

Jury: Koos Breukel, Rineke Dijkstra, Hedy van Erp, Philippien Noordam, Annaleen Louwes, Robin de Puy, Erik Schilp

 

Uit het juryrapport: 'Troelstra is een bevlogen fotograaf met een geheel eigen signatuur. Zijn portret van Ben Augustus is deel van een serie waaruit meer dan een enkele in aanmerking kwam voor een nominatie. De foto toont geen enkel vals sentiment. We zien een leuke man, in zijn eigen wereld, maar bewust van zijn relatie met de fotograaf. Het leven zoals het is, zoals de rest van Troelstra’s werk.'

From the jury's report: 'Troelstra is an inspired photographer with his own signature. His portrait of Ben Augustus is part of a series from which more than one was eligible for a nomination. The picture shows no false sentiments. We see a nice man, in his own world, but aware of his connection to the photographer. Life as it is - which is applicable to all of Troelstra's work.'

NATIONALE PORTRETPRIJS 2014

 

Gerard Wessel

 

Jury: Wim van Sinderen, Theo Audenaerd, Erik Schilp
Koos Breukel, Narda van 't Veer

Uit het juryrapport: 'Gerard Wessel is tien jaar uit beeld geweest, maar wist dit jaar sterk terug te komen met een prachtige zwart-wit portrettenreeks. Het is ongelofelijk knap dat Gerard Wessel na zo’n lange tijd van publieke afwezigheid een uiterst interessant portret heeft weten te maken. Deze prijs geldt eveneens als een erkenning voor zijn verdiensten voor de Nederlandse fotografie.'

From the jury's report: ‘Gerard Wessel has been out of sight for ten years, but came back this year with a beautiful black and white portrait series. It is highly admirable that after such a long time of public absence, Wessel made an extremely interesting portrait. This prize also applies as an acknowledgment of his achievements in Dutch photography. '

NATIONALE PORTRETPRIJS 2013

 

Robin de Puy

 

Jury: Wim van Sinderen, Theo Audenaerd, Koos Breukel, Erik Schilp, Narda van 't Veer

Uit het juryrapport: ‘Uit het feit dat Robin de Puy dit jaar met maar liefst twee portretten genomineerd is, blijkt (...) dat zij verschillende registers bespeelt wat betreft portretstijlen. Haar portret van Eva Jinek is fel gekleurd, zwaar gestileerd en grafisch-decoratief, terwijl het winnende portret van An-Sofie Kesteleyn in stemmig zwart-wit is: een invoelend, naturel portret van een collega-fotograaf die ernstig ziek is geweest. Als je als fotograaf op zo'n hoog niveau twee uitersten toont van wat een goed portret is, dan mag je jezelf een veelzijdig fotograaf noemen. Dit gekoppeld aan de hoge productie, creativiteit en inventiviteit, maakt Robin de Puy de ultieme en gedroomde winnaar.'

From the jury's report: ‘From the fact that Robin de Puy has been nominated this year with two portraits, it becomes evident that she is highly skilled in terms of portrait styles. Her portrait of Eva Jinek is brightly coloured, heavily styled and graphically decorative, whereas her winning portrait of An-Sofie Kesteleyn is in black and white: an emphatic, natural portrait of a fellow photographer who has been seriously ill. If a photographer is able to show two extremes of portraits at such high levels, then you may call yourself a versatile photographer. This, coupled with being highly prolific, creative and inventive, makes Robin de Puy the ultimate and perfect winner. '

NATIONALE PORTRETPRIJS 2012

 

Stephan Vanfleteren

 

Jury: Erik Schilp, Theo Audenaerd, Koos Breukel,

Narda van 't Veer, Sabine Verschueren

Uit het juryrapport: ‘Stephan Vanfleteren kruipt de Nederlandse architect en stedenbouwkundige Rem Koolhaas dicht op de huid. Een typerend portret van een typerende man. Vanfleteren schiep in opdracht van de Belgische krant De Morgen van Koolhaas een "beeldhouwwerk", een "buste van marmer". De jury verplaatst zich in de positie van de portrettist, die oog in oog staat met een roofdier. De fotograaf is gebiologeerd door wat hij ziet. Die blik, dat ego, die coltrui: daar heeft hij mee lopen zoeken tot hij dit beeld had. Vanfleteren wint op foto en op oeuvre'.

From the jury's report: 'Stephan Vanfleteren gets under the skin of Dutch architect Rem Koolhaas. A distinctive portrait of a distinctive man. Commissioned by Belgian newspaper De Morgen, Vanfleteren created a ‘sculpture’, a ‘bust of marble’. The jury members placed themselves in the position of the portraitist, who is eye-to-eye with a predator. The photographer is mesmerized by what he sees. That look, that ego, that turtleneck sweater; he kept searching until he captured this image. Vanfleteren wins on photo and on oeuvre'.

NATIONALE PORTRETPRIJS 2011

 

Annaleen Louwes

 

Jury: Narda van 't Veer, Theo Audenaerd,
Hans Gremmen, Ernst Veen, Erik Schilp

Uit het juryrapport: 'Annaleen Louwes heeft met deze foto van Dees een kroon gezet op haar indrukwekkende oeuvre. Het doet denken aan een schilderij van een Hollandse meester, herbergt een uitzonderlijke emotie, is prachtig van kleur en daarmee een toonbeeld van klassieke portretkunst. Louwes, die niet altijd voor schoonheid kiest, benadert juist met dit portret de esthetische perfectie.'

From the jury's report: 'With her portrait of Dees, Annaleen Louwes has put a crown on her impressive oeuvre. Reminiscent of a Dutch master's painting, it holds an exceptional emotion, is beautiful in colour and thus the epitome of classical portrait art. With this portrait, Louwes - who does not always opt for beauty - approaches aesthetic perfection.'

NATIONALE PORTRETPRIJS 2010

 

Koos Breukel

 

Jury: Pauline Kruseman, Theo Audenaerd, Els Barents, Narda van 't Veer, Sabine Verschueren

Uit het juryrapport: 'Portretteren is communiceren, en dat doet Breukel in al zijn portretten. Ook in dit portret laat hij zijn nieuwsgierigheid zien, evenals zijn scherp analytisch vermogen. Zelf spreekt Breukel van een hommage aan het leven. Zijn portretten zijn precies en serieus, dringen door tot in de ziel van de geportretteerde en de kijker.'

From the jury's report: 'Portraying is communicating, and that’s exactly what Breukel does in all his portraits. In this portrait, too, he shows his curiosity as well as his sharp analytical ability. Breukel himself speaks of a homage to life. His portraits are precise and serious, penetrating into the soul of both the sitter and the viewer.'

DUTCH PHOTOGRAPHIC PORTRAIT PRIZE

 

The Dutch Photographic Portrait Prize has been awarded since 2010 to a photographer with a consistent oeuvre who, according to the jury, has made the best portrait of the previous year. Winners of the prize include Annaleen Louwes, Robin de Puy and Stephan Vanfleteren.

DUTCH PHOTOGRAPHIC PORTRAIT PRIZE 2016

 

Jitske Schols

 

Jury: Saskia Asser, Koos Breukel, Hedy van Erp, Philippien Noordam, Sander Troelstra,
Sabine Verschueren en Narda van 't Veer

 

 

Uit het juryrapport: 'Jitske Schols heeft in korte tijd een indrukwekkend oeuvre opgebouwd, en daarvoor

internationale erkenning gekregen. In haar portretten heeft zij een eigen signatuur ontwikkeld. Het  winnende portret komt uit een serie die Schols maakte over kinderen die een Nederlandse ouder hebben en een ouder met een buitenlandse nationaliteit. Sora is een half-Moluks meisje. Doordat haar gezicht als

enige het licht weerkaatst wordt de kijker hier naartoe getrokken. Haar blik is ongrijpbaar, je kunt er niet bij. Daardoor houdt het portret je aandacht vast en blijf je kijken. Het is een tijdloos beeld; donker, maar met precies genoeg doortekening. De vorm van de armen en het haar werken met elkaar samen. Dit portret is filmisch en mysterieus.'

 

From the jury's report: 'In a short time, Jitske Schols has built an impressive body of work, for which she received international recognition. She has developed her own signature in her portraits. The winning portrait is from a series Schols made of children who have a Dutch parent and a parent with a foreign nationality. Sora is a half-Moluccan girl. The viewer’s attention is drawn to her face, as this is the only part of the image that reflects the light. Her gaze is elusive, you cannot reach it, and therefore you keep looking. It is a timeless image; dark, but with just enough detail. The shape of the arms repeats the shape of the hair. This portrait is cinematic and mysterious.'