EUROPE BY PEOPLE

Amsterdam, June 2016

In opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en onder de noemer 'Europe by People' maakten wij selecties van portretten voor het Europagebouw, gebouwd voor de bijeenkomsten tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Naast een portrettengalerij van Nederlanders afkomstig uit de politiek, cultuur, wetenschap, sport en kunst, waren er zalen gewijd aan de portretten van onder meer Erwin Olaf en Viviane Sassen.

Commissioned by the Ministry of Foreign Affairs and under the heading 'Europe by People', we made selections of portraits for the Europe building, which was built for the meetings of the Dutch Presidency of the Council of the European Union. In addition to a portrait gallery of Dutchmen from politics, culture, science, sports and art, there were halls dedicated to the portraits of Erwin Olaf and Viviane Sassen, among others.

STUDIO ALEPPO

Amsterdam, 19-25 September 2016

 

Studio Aleppo gaat over degenen wiens omgeving door de oorlog werd vernietigd en die hun huizen moesten ontvluchten. Tijdens het eerste weekend van fotofestival Unseen werden oude en nieuwe burgers van Amsterdam uitgenodigd om zich te laten fotograferen in een pop up-fotostudio (17 en 18 september 2016). Van 19-25 september werden deze portretten afgedrukt en tentoongesteld in een gratis toegankelijke monumentale portrettengalerij in Felix Meritis. Op 19 en 20 september fotografeerde de Syrische fotograaf Issa Touma oude en nieuwe buren uit de Spaarndammerbuurt in Amsterdam, waar in 2018 een vluchtelingencentrum wordt geopend. Meer informatie: studioaleppo.eu, een initiatief van Paradox.

Studio Aleppo is about and for those who have witnessed their surroundings being destroyed by war and who were forced to flee their homes. During the first weekend of Unseen, the Amsterdam photo fair and festival, old and new citizens of Amsterdam were invited to have their picture taken at a pop-up photo studio (17 and 18 September 2016). From 19–25 September, these portraits were printed and exhibited in a monumental portrait gallery at Felix Meritis (free admission). On 19 and 20 September, Syrian photographer Issa Touma photographed old and new neighbours from the Spaarndammer district in Amsterdam, where a refugee centre will be opened in 2018. More information on studioaleppo.eu, a Paradox initiative.

H2O HUMANS

Amsterdam, 17 May - 28 June 2015

 

Koos Breukel stelde ter gelegenheid van het winnen van de Kees Scherer Prijs (Beste Fotoboek 2013/2014 voor ME WE) een tentoonstelling samen met als thema de mens en het water. In de Commandantswoning – omgeven door water – waren naast foto’s van Breukel portretten te zien van Paul Kooiker, Rineke Dijkstra, Roy Villevoye, Otto Snoek, Benno Schlicht, Ingar Krauss, Marijn de Jong, Henk Wildschut, Stephan Vanfleteren, Céline van Balen, Harold Strak, Cor Jaring, Esther Kroon, Aysel Bodur, Sander Troelstra en Johan van der Keuken. De werken waren onder meer afkomstig van de Botland Collection, en de collecties van Willem van Zoetendaal en Tanya Rumpff.

On the occasion of winning the Kees Scherer Prize (Best Photobook 2013/2014 for ME WE) Koos Breukel curated an exhibition about people and water. In the Commander's House - surrounded by water – there were portraits of Breukel, Paul Kooiker, Rineke Dijkstra, Roy Villevoye, Otto Snoek, Benno Schlicht, Ingar Krauss, Marijn de Jong, Henk Wildschut, Stephan Vanfleteren, Céline van Balen, Harold Straight, Cor Jaring, Esther Kroon, Aysel Bodur, Sander Troelstra and Johan van der Keuken. The works were loans from the Botland Collection, and the collections of Willem van Zoetendaal and Tanya Rumpff.