INZENDEN

Inzenden voor de Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize 2018 werkt als volgt:

 

● Zend in tussen 1 augustus en 1 september

● Upload de foto(‘s) van maximaal 3 MB per bestand en/of langste zijde maximaal 1280 pixels

● Alle bestanden in JPG formaat

● De bestandsnaam dient te bevatten: de naam van de fotograaf, de titel van de foto of de naam van de geportretteerde, en het jaartal van creatie:

naam fotograaf_titel of naam geportretteerde_jaartal.jpg

● Het maximum aantal foto’s per deelnemer is:

Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize: drie portretten

Rabobank Dutch Photographic Portrait Talent: één serie met minimaal drie en maximaal vijf portretten

● Geef een korte omschrijving van het portret en/of de serie (max. 250 woorden)

 

LET OP: Indien van toepassing wordt deze informatie (deels) gebruikt bij het opstellen van het juryrapport en de tekst kan worden gebruikt voor communicatie- en publiciteitsdoeleinden rondom de Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize. Lever daarom correcte informatie.

 

 

 

SUBMISSION

The submission of work for the Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize 2018 should follow these requirements:

 

● Submit work between 1 August and 1 September

● Upload the photo(s) of up to 3 MB per file and/or longest side up to 1280 pixels

● All files in JPG format

● The filename must contain: the name of the photographer, the title of the photograph or the name of the person portrayed, and the year of creation:

name photographer_title or name person portrayed_year.jpg

● The maximum number of photos per participant is:

Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize: three portraits

Rabobank Dutch Photographic Portrait Talent: one series with a minimum of three and a maximum of five portraits

● Please give a short description of the portrait/the series (max. 250 words)

 

PLEASE NOTE: If applicable, this information may be (partly) used in the jury’s report and the text can be used for communication and publicity purposes concerning the Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize. Therefore please supply correct information.