Privacyverklaring

(Read the English version here)

Dutch National Portrait Gallery is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Wij hechten groot belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder vermelden wij welke persoonsgegevens we mogelijk verwerken, waarom en op welke wijze.

Wanneer verwerken we (mogelijk) persoonsgegevens

Via onze website kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief en in contact met ons komen om vragen te stellen. Via een uploadapplicatie bieden wij daarnaast professionele fotografen de mogelijkheid om hun werk in te sturen voor Rabo Photographic Portrait Prize en de Rabo Photographic Portrait Talent (hierna: de twee portretprijzen). In die gevallen verwerken wij persoonsgegevens, privacygevoelige informatie. 

Doeleinden

Wij verwerken je persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Om jou de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van de functionaliteiten van deze uploadapplicatie.
 • Om jouw deelname te verwerken en je te informeren over het verloop van de jurering.
 • Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van e-nieuwsbrieven omtrent de prijs en onze tentoonstellingen.
 • om jouw eventuele vragen te beantwoorden via social media, e-mail, of telefoon.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de functionaliteiten die je gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • naam
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • CV
 • ingezonden beeldmateriaal
 • telefoonnummer
 • informatie die je zelf invult in een open veld
 • inloggegevens
 • vragen die jij aan ons stelt en/of meldingen die jij aan ons doorgeeft

Wij slaan deze persoonsgegevens alleen op wanneer dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening of wettelijk verplicht is. We gebruiken deze gegevens uitsluitend in relatie tot de twee portretprijzen, uitnodigingen en onze nieuwsbrief, waarvoor je je kunt afmelden.

Hoe verwerken wij persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegeven zorgvuldig, beperkt, beveiligd en in overeenstemming met privacy wetgeving. Dat betekent onder meer dat wij:

 • vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring en bij het vragen van toestemming wanneer die toestemming vereist is;
 • je eerst vragen om toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • het verwerken van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • jouw gegevens niet doorgeven of verkopen aan derde partijen.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. 

Beveiligen

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens uit te sluiten en te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens en dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is.

Rechten en inzageverzoek

Je kunt ons op ieder moment verzoeken om je gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kun je richten aan: info@dutchnationalportrait.gallery.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 januari 2019.

©Nationaal Archief, CC0, Charles Breijer/Anefo, 1945