SHORTLIST TALENT 2022

©HOSSEIN FARDINFARD, SERIE GAME-CHANGER,2021

©Hossein Fardinfard, Irakli, 2021
©Hossein Fardinfard, Lika, 2021
©Hossein Fardinfard, Inga & Tornike, 2021 
©Hossein Fardinfard, Andrey, 2021
©Hossein Fardinfard, Tamarra, 2021


Hossein Fardinfard (1985) fotografeerde een nieuwe generatie in Georgië. Tegen de achtergrond van gebouwen uit de voormalige Sovjetrepubliek plaatste hij ze voor een wit doek. De geportretteerden hebben een nieuwe, moderne manier van denken en zijn geneigd over te stappen op de westerse levensstijl, wat ook een groot “NEE” tegen Rusland betekent. Deze portretten symboliseren de geboorte van deze generatie vanuit het hart van de massieve structuren die ten tijde van de Sovjet-Unie werden gebouwd.

De jury: Door de smetteloosheid van de witte lakens, komt de rauwheid van de onttakelde omgeving extra hard aan. (…)’

Hossein Fardinfard (1985) photographed a new generation in Georgia. He put them in front of a white canvas against the background of buildings from the former Soviet republic. The people portrayed have a new, modern way of thinking and are inclined to switch to a western lifestyle, which also means a big “NO” to Russia. These portraits symbolise the birth of this generation from the heart of the massive structures built at the time of the Soviet Union.

The jury: ‘The contrast with the impeccability of the white sheets makes the rawness of the deconstructed environment hit you extra hard. (…)’

©LAURA CHEN, SERIE WORDS FROM DAD, 2021

©Laura Chen, Tek Suan Chen (also known as ‘Peter’), 2021
©Laura Chen, Dad and Grandad (Pap en Opa), 2021 
©Laura Chen, Red String Of Fate, 2021
©Laura Chen, Untitled, 2021
©Laura Chen, Dutch Beach, 2021


Laura Chen (1997) heeft haar grootvader, Tek Suan Chen, nooit gekend. Hij kwam vanuit China naar Nederland. Zijn Nederlandse voornaam was Peter. De verhalen van haar vader over haar opa boeiden Laura zeer; over de aanpassing aan een nieuwe (westerse) cultuur en over de multiculturele opvoeding die hij haar vader gaf. In haar fotomontages laat ze de Chinese en Nederlandse cultuur versmelten tot een nieuwe identiteit. Ze naait meerdere beelden aan elkaar en vormt zo een reeks familieportretten.

De jury: ‘(…) Knap hoe oude foto’s en tijdloosheid samengaan in dit werk.’

Laura Chen (b. 1997) never knew her grandfather, Tek Suan Chen. Her father’s stories about him intrigued her; about adaptatie to a new (Western) culture and about the multicultural upbringing of her father. For example, her grandfather also had a Dutch first name: Peter. In her photomontages, she merges Chinese and Dutch culture into a new identity. She sews several images together to create a series of family portraits.

The jury: ‘(…) It’s clever how vintage photos and timelessness merge in this work.’

©SANDER COERS, serie Blue Mood (Al Mar), 2021/2022

©Sander Coers, Jens & Vincent (Sunburn), 2021
©Sander Coers, David in Red (Oil), 2021
©Sander Coers, Jens in White with Blue, 2021 
©Sander Coers, Derrick (Ladybug), 2021
©Sander Coers Tim (Olympia), 2022

Het werk van Sander Coers draait om het visualiseren van herinneringen die worden opgeroepen door nostalgische echo’s van zwoele zomerdagen uit zijn jeugd. Door middel van kleurrijke en verleidelijke beelden creëert hij stemmige, romantische en droomachtige taferelen die reflecteren op zijn eigen verhalen en die van zijn (mannelijke) vrienden en tijdgenoten. Een visueel essay over zelfacceptatie, transformatie naar volwassenheid en het vinden van liefde.

De jury: ‘(…) Coers experimenteert met vorm en de definitie van het portret en heeft tegelijkertijd een eigen handschrift.’

Sander Coers’ work is about visualising memories evoked by nostalgic echoes of sultry summer days from his youth. Using colourful and seductive images, he creates moody, romantic and dreamlike realities that reflect on his personal stories and those of his (male) friends and contemporaries. A visual essay on self-acceptance, transformation into adulthood and finding love.

The jury: ‘(…) Coers experiments with form and a definition of the portrait, while donning the series his own signature.’