Waarin herkennen wij elkaar?

V

V

Where do we see eye to eye?

V

V

Portretkunst biedt de kans om iedereen in de ogen aan te kunnen kijken, ongeacht hun positie in de maatschappij.

V

V

Through portraits, we can look into everyone's eyes, regardless of their position in society.

V

V

We nodigen iedereen uit om oog in oog te komen staan met die ander, met onbekenden, of met bekenden zoals je ze nog niet eerder zag.

V

V

We invite everyone to come face to face with the other, with strangers, or with acquaintances as you have not seen them before.