In 2018 werken wij achter de schermen hard aan een nieuw tentoonstellingsprogramma. We verstevigen de banden met kunstenaars en musea waarmee we hebben samengewerkt. Daarnaast gaan wij nieuwe relaties aan met culturele instellingen, kunstenaars en het bedrijfsleven. Bovendien worden de haalbaarheid en de mogelijkheden van een eigen gebouw onderzocht.

 

Wij gaan verder op de ingeslagen weg van onderzoeken hoe portretkunst kan bijdragen aan erkenning en waardering van de mens, zonder waardeoordeel, in een inclusieve samenleving waarin mensen in plaats van op zoek te gaan naar de bevestiging van het eigen gelijk, waardering hebben voor elkaar en elkaars verschillende achtergronden en verhalen.

 

In 2018 we are working hard on our new exhibition program. We are strengthening the ties with museums and artists with whom we have previously worked together and we are entering into new relationships with cultural institutions, artists and businesses. Moreover, the feasibility and possibilities of having a building of our own are being examined.

 

We will continue on the chosen path of investigating how portrait art can contribute to recognition and appreciation of people, without value judgments, in an inclusive society in which people, instead of looking for confirmation of their own views, value each other and each other's different backgrounds and stories.

 

 

FACE TIME
Dutch National Portrait Gallery @ NS Stations

15 september - 7 december 2017

FACE TIME
Dutch National Portrait Gallery @ NS Stations

15 September - 7 December 2017

Dutch National Portrait Gallery presenteert FACE TIME in samenwerking met Stichting Kunst en Cultuur in Beweging en NS.

 

In FACE TIME reageren zes fotografen op zes schilderijen uit de collecties van zes musea: Stedelijk Museum Amsterdam, Gemeentemuseum Den Haag, Museum De Fundatie, Het Noordbrabants Museum, Museum Arnhem en het Drents Museum. De nieuwe generatie portrettisten legt daarmee connecties tussen oude en nieuwe kunst en slaat een brug tussen kunstwerken en mensen. FACE TIME toont het niet aflatende belang om op vooroordelen en verschillen te reflecteren en te blijven werken aan een samenleving waarin men niet alleen tolerant is, maar ook respect opbrengt voor degene die afwijkt.

 

Face time is het Engelse begrip voor de tijd die je aan de ander besteed terwijl je elkaar met volle aandacht in de ogen kunt kijken. De titel verwijst ook naar het tijdselement dat er tussen de ontstaansjaren van het schilderij en de foto zit. Bij elk gekoppeld portret is een podcast te beluisteren. Hierin vertelt de museumdirecteur dingen die je nog niet wist over het schilderij, en de fotograaf over de persoon die is gefotografeerd. Want wie is die ander eigenlijk die je in de ogen kijkt?

 

Amsterdam Amstel 14 september - 2 oktober 2017

Almere Centraal 2 oktober - 13 oktober 2017

Den Haag Centraal 13 oktober - 26 oktober 2017

Breda 26 oktober - 9 november 2017

Zwolle 9 november - 23 november 2017

Arnhem 23 november - 7 december 2017

Dutch National Portrait Gallery curated the exhibition FACE TIME in collaboration with ‘Kunst en Cultuur in Beweging’ and the Dutch Railways NS.

 

In FACE TIME, six photographers respond to six paintings from six Dutch museum collections: Stedelijk Museum Amsterdam, Gemeentemuseum Den Haag, Museum De Fundatie, Het Noordbrabants Museum, Museum Arnhem, and Drents Museum. A new generation of portrait makers connects between existing and new art and acts as a bridge between artworks and people. FACE TIME shows the importance of incessant reflection on prejudices and differences and the need to create a society which is not only tolerant but also respectful to those who deviate.

 

 

FACE TIME is the time spent face to face with someone, with full attention. The title also refers to the element of time between the year the painting was created and the year the photo was made. The coupled portraits are accompanied by podcasts in which museum directors tell us about the chosen paintings, and the photographers speak about their newly created portraits. Who is tha depicted person we spend time with?

 

Amsterdam Amstel 14 September - 2 October 2017

Almere Centraal 2 October - 13 October 2017

Den Haag Centraal 13 October - 26 October 2017

Breda 26 October - 9 November 2017

Zwolle 9 November - 23 November 2017

Arnhem 23 November - 7 December 2017

 

 

Egon Schiele (1890-1918), Portret van Edith, 1915

Collectie Gemeentemuseum Den Haag

Bertus Gerssen (1974), Jack Carlyle in gestreept shirt en zwarte kilt, Den Haag, 2017

ODE AAN EEN AMSTERDAMMER

Amsterdam, 12 juli - 27 augustus, 2017

ODE TO AN AMSTERDAMMER

Amsterdam, July 12 - August 27, 2017

Dutch National Portrait Gallery is deze zomer te gast in Het Scheepvaartmuseum. Circa zeventig geschilderde, getekende en gefotografeerde portretten van Amsterdammers geven een beeld van het veelzijdige karakter van de stad, van zijn bewoners en van zijn kunstenaars. De portretten zijn gemaakt door kunstenaars met een binding met de stad.

 

Sta oog in oog met bekende en minder bekende Amsterdammers, onder wie Johan Cruijff, Sophie Hilbrand, Simon Vinkenoog, een anonieme feestvierder of havenarbeider. Burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan is te zien zoals hij dat zelf graag ziet: te midden van zijn medeburgers.

 

De tentoonstelling is gratis toegankelijk.

 

Met portretten van Philip Akkerman, Céline van Balen, Anthon Beeke, Koos Breukel, Mark van den Brink, Armando Cairo, Willem Diepraam, Rineke Dijkstra, Marlene Dumas, Ed van der Elsken, Zea van der Elsken, Cor Jaring, Marijn de Jong, Gerald van der Kaap, Johan van der Keuken, Bart Koetsier, Dirk Kome, Barry Kornbluh, Esther Kroon, André-Pierre Lamoth, Annaleen Louwes, Philip Mechanicus, Max Natkiel, Erwin Olaf, Astrid Oudheusden, Willem Poelstra, Robin de Puy, Marjolein Rothman, Frank Ruiter, Lee To Sang, Leroy Sankes, Jitske Schols, Meinbert Gozewijn van Soest, Peter van Straaten, Harold Strak, Sander Troelstra, Aat Veldhoen, Emo Verkerk, Roy Villevoye, Thijs Wolzak en Cigdem Yuksel.

Dutch National Portrait Gallery’s exhibition Ode to an Amsterdammer can be visited free of charge this summer at Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. About seventy painted, drawn and photographed portraits of Amsterdammers give an impression of the versatile character of the city, its inhabitants and its artists. The portraits are made by artists who all have a connection to the city.

 

Stand face to face with famed as well as less well-known Amsterdammers, including Johan Cruijff, Sophie Hilbrand, Simon Vinkenoog, anonymous party people or harbour workers. Mayor of Amsterdam Eberhard van der Laan can be seen the way he likes to see himself best: among his fellow citizens.

 

With portraits by Philip Akkerman, Céline van Balen, Anthon Beeke, Koos Breukel, Mark van den Brink, Armando Cairo, Willem Diepraam, Rineke Dijkstra, Marlene Dumas, Ed van der Elsken, Zea van der Elsken, Cor Jaring, Marijn de Jong, Gerald van der Kaap, Johan van der Keuken, Bart Koetsier, Dirk Kome, Barry Kornbluh, Esther Kroon, André-Pierre Lamoth, Annaleen Louwes, Philip Mechanicus, Max Natkiel, Erwin Olaf, Astrid Oudheusden, Willem Poelstra, Robin de Puy, Marjolein Rothman, Frank Ruiter, Lee To Sang, Leroy Sankes, Jitske Schols,

Meinbert Gozewijn van Soest, Peter van Straaten, Harold Strak, Sander Troelstra, Aat Veldhoen,

Emo Verkerk, Roy Villevoye, Thijs Wolzak en

Cigdem Yuksel.

 

VILLE DE CALAIS - HENK WILDSCHUT

20 April 2017

 

Meer dan tien jaar brachten vluchtelingen en migranten hun tijd door in de bossen aan de noordkant van de haven van Calais, ook bekend als de Jungle. Van hieruit hoopten ze de zee naar Engeland over te steken. Fotograaf Henk Wildschut documenteerde de Jungle sinds 2005. Tien jaar later was hij er getuige van hoe de clusters van voormalige schuilplaatsen veranderden in een informele stad met restaurants, bakkerijen, moskeeën, een kerk, winkels en badhuizen. Wildschut bleef fotograferen tot de Jungle van Calais in oktober 2016 met de grond gelijk werd gemaakt. Het boek Ville de Calais vertelt zijn indrukwekkende verhaal en is nu te koop.

WINNER OF THE AUTHOR BOOK AWARD
(ARLES (2017)

 

For more than a decade, refugees and migrants bided their time in the woods on the northern outskirts of the port of Calais, eventually known as the Jungle. From here, they hoped to cross the sea to England. Photographer Henk Wildschut documented the Jungle since 2005. Ten years on, he witnessed how the clusters of makeshift shelters began to transform into an informal city with restaurants, bakeries, mosques, a church, shops and bathhouses. Wildschut kept photographing until the entire jungle city was razed to the ground in October 2016. The book Ville de Calais tells his impressive story and is now available.

ANNALEEN LOUWES IN HAARLEM

14 April - 15 October 2017

 

Het Dolhuys | museum van de geest in Haarlem toont portretten van fotograaf Annaleen Louwes. De tentoonstelling bevat indringende beelden die zij als artist-in-residence maakte op een psychiatrie afdeling in New York. Om hen beter te leren kennen participeerde Louwes zoveel mogelijk in het dagelijks leven van de bewoners. Ze volgde gedragstherapie, liep mee op de crisisafdeling en werd getroffen door een wanhoopskreet van een van de cliënten: 'I only want to be happy’.

The Dolhuys | museum van de geest in Haarlem shows portraits taken by photographer Annaleen Louwes. The exhibition contains disturbing images she made as artist-in-residence at a New York psychiatric institution. In order to get to know the residents, Louwes participated in their daily lives as much as possible. She took part in behavioral therapy, joined the crisis department and was struck by one of the clients' desperate cry: 'I only want to be happy'.

HASSELBLAD AWARD

9 March 2017

 

De Hasselblad Foundation heeft Rineke Dijkstra uitgeroepen tot de winnaar van de International Award in Photography. De prijs, die wordt beschouwd als een van de belangrijkste fotografieprijzen, wordt toegekend aan 'een erkende fotograaf met grote prestaties'. 'Rineke Dijkstra is een van de meest belangrijke hedendaagse kunstenaars die fotografische portretten maakt', aldus de jury. Haar groot formaat foto's gaan over het thema identiteit. Ze legt haar onderwerpen vast op momenten van transitie of kwetsbaarheid. Haar beelden doen denken aan 17de eeuwse Hollandse portretten, 'geven intieme portretten van haar modellen weer, terwijl ze ook hinten naar de omgevingsaspecten van hun bestaan’, aldus de jury.

The Hasselblad Foundation has named Dutch photographer Rineke Dijkstra as the winner of this year’s International Award in Photography. The award, considered to be one of the most important in photography, is granted to ‘a photographer recognised for major achievements’. ‘Rineke Dijkstra is one of the most significant contemporary artists working in photographic portraiture,’ the judging panel said. ‘Her large-scale photographs focus on the thematics of identity, typically capturing her subjects at moments of transition or vulnerability. Her images recall 17th century Dutch portraiture, ‘offering intimate portrayals of her sitters whilst also suggesting the situated aspects of their being’, the panel said.