TOEKOMST

Na acht jaar cureren van tentoonstellingen voor andere musea en de pop-up locatie ‘Portrait Gallery Studio’ op het Marineterrein (Amsterdam), zal Dutch National Portrait Gallery de komende tijd focussen op het realiseren van respectievelijk een virtueel museum, enkele pop-up musea en uiteindelijk – net als National Portrait Galleries wereldwijd – ons eigen museum .

De eerste National Portrait Gallerie werd opgericht in 1822 in Zweden. Inmiddels zijn er acht van der gelijke musea waarvan de bekendste in Londen, Washington, Edinburgh en Canberra staan. Nog dit decennium zal ook voor de Dutch National Portrait Gallery een eigen museum worden gerealiseerd.

Dutch National Portrait Gallery streeft naar waardering voor portretkunst in verleden, heden en toekomst en brengt daarbij de mens in al haar aspecten in beeld. Wij tonen portretten van de helden en de doden, maar ook van de levenden, de onbekenden, de schurken, en zij die afwijken van de norm. Portretkunst is daartoe een onuit- puttelijke en laagdrempelige kunstvorm, waartoe de kijker zich gemakkelijk kan verhouden. In por- tretten herkent men zichzelf – en de ander kan men proberen te begrijpen. Het aan de orde stel- len van deze identificatie, waarin op inclusieve basis ruimte is voor alle mogelijke verschillen en overeenkomsten, is de kracht van portretkunst zoals Dutch National Portrait Gallery die uitdraagt.