Julia Gunther

OVER JULIA GUNTHER
Julia Gunther (DE, 1979) is een Duitse documentaire fotograaf. In haar werk onderzoekt zij thema’s als representatie, gender, visuele identiteit en maatschappelijk activisme – in het bijzonder de rol van vrouwen in de maatschappij. 

OVER DE FOTO
In februari en maart van 2020 – net voordat de wereld gesloten werd door COVID-19 – bezochten Gunther en schrijver Nick Schonfeld de Wildlife Detection Dog Unit in Lilongwe, Malawi. Zeven dagen hielden ze de honden Max, Bubba, Nikita, Danna en Tim en hun begeleiders gezelschap als deze langs de opslaghallen patrouilleerden, de vliegveldterminals onderzochten en de overladen minibusjes bij wegversperringen inspecteerden. De WDDU opereert aan het front van Malawi’s strijd tegen wildlife criminaliteit.

ABOUT JULIA GUNTHER
Julia Gunther (DE, 1979) is a German documentary photographer. In her work she explores themes such as representation, gender, visual identity and social activism – in particular the role of women in society.

ABOUT THE PHOTO
In February and March of 2020 – just before COVID-19 locked down the world – Gunther and writer Nick Schonfeld visited the Wildlife Detection Dog Unit in Lilongwe, Malawi. For seven days they joined dogs Max, Bubba, Nikita, Danna and Tim and their companions as they patrolled the warehouses, surveyed the airport terminals and inspected the overloaded minivans at roadblocks. The WDDU operates at the forefront of Malawi’s fight against wildlife crime.

©Julia Gunther, Martha & Tim, 2020