Marna Slappendel

OVER MARNA SLAPPENDEL
Marna Slappendel (1968) studeert aan de Fotoacademie Amsterdam. Zij maakte onder meer portretten van vrouwen die net als zij normaal tot hoogbegaafd zijn en autisme hebben.

OVER DE SERIE
Vrouwen camoufleren hun autisme beter dan mannen, waardoor een diagnose vaak langer uitblijft. Zo leren zij zichzelf aan om sociaal gedrag van anderen te spiegelen. Het continu afstemmen van wat sociaal wenselijk is, werkt echter uitputtend en kan zorgen voor stress, burn-out, angstklachten en depressie. Ook kan het constant nabootsen van andermans gedrag ertoe leiden dat de ontwikkeling van de eigen identiteit stagneert.

ABOUT MARNA SLAPPENDEL
Marna Slappendel (1968) studies at the Fotoacademie Amsterdam. She made portraits of women who, like her, are highly intelligent and have autism.

ABOUT THE SERIES
Women camouflage their autism better than men, which often results in a late diagnosis. They teach themselves to mirror the social behaviour of others. However, continuously adapting to what is socially desirable is exhausting and can lead to stress, burnout, anxiety and depression. Constantly copying other people’s behaviour can also cause the development of one’s own identity to stagnate
.

Marna Slappendel, Aan mij is niets te zien, Caroline, 2019
Marna Slappendel, Aan mij is niets te zien, Dini, 2020
Marna Slappendel, Aan mij is niets te zien, Marjanne, 2020
Marna Slappendel, Aan mij is niets te zien, Marlies, 2019

© Marna Slappendel, Aan mij is niets te zien, Caroline, 2019