Vacatures

Stichting Dutch National Portrait Gallery zoekt een

PENNINGMEESTER BESTUUR (ONBEZOLDIGD)

Over ons
Dutch National Portrait Gallery brengt de mens in al haar aspecten in beeld. Wij tonen onze producties niet in een eigen gebouw, maar op zoveel mogelijk plekken waar mensen komen – om niet slechts portretten van de helden en de doden te zien, maar ook van de levenden, de onbekenden, de schurken, en zij die afwijken van de norm. Portretkunst is daartoe een onuitputtelijke en laagdrempelige kunstvorm. In portretten herkent men zichzelf – en de ander kan men proberen te begrijpen. Deze identificatie, waarin op inclusieve basis ruimte is voor alle mogelijke verschillen en overeenkomsten, is de kracht van portretkunst zoals wij die sinds onze oprichting uitdragen.
In ons relatief korte bestaan hebben wij portretkunst getoond in verschillende vormen en op verschillende locaties, altijd in samenwerking met kunstenaars en culturele partners zoals het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. Tentoonstellingen waren zowel online als fysiek te zien, in de openbare ruimte en in bestaande musea en culturele instituten. Video’s, Portrait Stories (onze multimedia producties) en podcasts over onze projecten waren (en zijn) via verschillende platforms te zien en te horen.

Het bestuur van Dutch National Portrait Gallery bestaat uit vier bestuursleden. Voor de vrijgekomen functie van penningmeester zoeken wij een enthousiast bestuurslid dat:

• Affiniteit heeft met portretkunst en een warm hart voor beeldcultuur.
• Geen directe belanghebbende is van de stichting.
• Beschikt over een brede maatschappelijke oriëntatie.
• Bereid is zijn/haar netwerk ter beschikking te stellen om de stichting te helpen groeien.
• De Governance Code Cultuur onderschrijft en inzicht heeft in de eisen die vanuit dit oogpunt aan de stichting worden gesteld aan kwaliteit, doel- en rechtmatigheid en continuïteit.
• In staat is de financiële verslaglegging te lezen, te beoordelen en de begrotingen en uitgaven te bewaken.
• Ondersteunend is en in staat strategische uitgangspunten te beoordelen.
• Scherp is en met het stellen van kritische vragen de stichting en de andere bestuursleden een spiegel voorhoudt.
• Beschikbaar is voor minimaal vier bestuursvergaderingen per jaar + incidentele vergaderingen met boekhouder en organisatie, maximaal 4 uur per maand.

Gezien de huidige samenstelling van het bestuur gaat, bij gelijke geschiktheid, de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Heb je interesse of eventuele vragen?

Stuur voor 15 juli 2020 een cv en beknopte motivatie naar bestuursvoorzitter Gerrit Jan Wolffensperger via bestuur@dutchnationalportrait.gallery.

Hans Peters, 1971, Nationaal Archief/CC0/Fotocollectie Anefo